ראשי > דמוקרטיה, סקרים > בעד ונגד יו"ר משותף גבר ואישה

בעד ונגד יו"ר משותף גבר ואישה

בכדי לאפשר קיום בחירות בעקבות התפטרות ההנהגה יש צורך לאשר שינויים בחוקת המפלגה, אשר כותביה לא צפו אירוע זה מראש. כחלק מהתיקון מוצע גם כי בראשות ההנהגה ייבחרו יו"ר משותף – גבר ואשה.

הצעה לתיקון התקנון

פורסם באתר

הוראת שעה – יו"ר משותף

2. סעיף 41 לתקנון – יימחק, ובמקומו יבוא הסעיף הבא:
"41. א. על אף האמור בתקנון, בבחירות אשר ייערכו ביום 21.1.2011, ככל שיהיו לפחות גבר אחד ולפחות אישה אחת אשר יתמודדו על תפקיד היו"ר, תבחר הוועידה שני יושבי ראש למפלגה – אישה וגבר.
ב. נבחרו לתנועה שני יושבי ראש – הרי שבכל מקום בתקנון זה ובנהלי המפלגה בהם נכתב יו"ר – הכוונה לשני יושבי הראש; כל סמכות המסורה בתקנון ליו"ר המפלגה, נתונה לכל אחד מהם; כל אחד מיושבי הראש ישמש כממלא מקום של משנהו; וההנהגה תקבע בתוך 30 יום ממעוד הבחירות כללים להכרעה במקרה של מחלוקת בין יושבי הראש, ותפרסם כללים אלה באתר האינטרנט של המפלגה.
ג. המנגנון ייבחן על ידי הגופים המוסמכים בתנועה, לרבות ההנהגה, המזכירות ומועצת המומחים. במועד שלא יאוחר ממועד הבחירות הבאות להנהגה, תובא להכרעת הוועידה השאלה האם לאמץ את מנגנון היו"ר המשותף באופן קבוע, או לבטלו."

אנחנו מביאים כאן דעות משני הצדדים בכדי לעורר דיון כאן בבלוג. הפוסט יפורסם גם במתכונת אנגלית בבלוג דוברי האנגלית. ראשית נפרסם את דבריו של ערן בן ימיני אשר הביא את רעיון היו"ר המשותף מביקור נציגי התנועה הירוקה אצל המפלגה הירוקה הגרמנית לפני מספר חודשים. לאחר מכן הפעילה מעיין קרייצמן מצוות האינטרנט תסביר את התנגדותה. אנא הצביע בסקר והסבירו בתגובות. בקרוב גם נערוך אירוע דיון מיוחד אותו נפרסם כאן בתגובות ופוסט חדש.

בעד – ערן בן ימיני

במהלך הקמתה של מפלגת התנועה הירוקה עשיתי מאמצים רבים לצרף נשים להנהגת המפלגה ולתפקידים מובילים. עשיתי זאת מתוך הבנה כי העדר נשים במפה הפוליטית הישראלית משפיע על הסגנון והתכנים של השיח הפוליטי. כמו כן עשיתי זאת מתוך אמונה כי יש לתפיסה הסביבתית  זהות לעמדות פמיניסטיות ובמיוחד ביחס לכח וכוחניות. המשימה לא הייתה פשוטה. אמנם נשים רבות נענו לאתגר והובילו את המהלכים המשמעותיים ביותר במפלגה, אך נשים רבות עוד יותר חששו לפסוע פנימה גם כאשר הזדהו באופן מוחלט עם ערכי המפלגה. הסיבות לכך רבות:

הפוליטיקה נתפסת כעיסוק גברי וכוחני בו לנשים אין מקום; מחויבות למשפחה; אי אמונה ביכולת העצמית (את זה שמעתי מפעילה סביבתית ותיקה מצליחה מאוד בעלת תואר שלישי); נשים רבות העדיפו לתמוך באחרים ולא להיות בחזית.

ההפסד הוא קודם כל של הפוליטיקה הישראלית בכלל ושל התנועה הירוקה בפרט. היום פועלת מפלגת התנועה הירוקה ב 50% מהיכולות והכישורים שלה, לא עוסקת בתחומים רבים אשר יכלו לעלות על סדר היום של המפלגה ושל הציבור ומייצרת פחות דמויות חדשות כמודל לחיקוי.

לתנועה הירוקה יש הזדמנות פז במהלך שכזה, להוביל מהפיכה ביחס הנשים לפוליטיקה וביחס הנשים למשרות בעלות מוטת השפעה. מהלך שכזה עשוי ליצור העצמה אמיתית שאיננה באה על חשבון גברים או אוכלוסיות אחרות. יושבת ראש משותפת תהווה תוספת כח אמיתית וסמלית לתנועה הירוקה.

אף אחת לא אוהבת לחשוב כי השיגה את מקומה בזכות שריון ולא בזכות כישורים, פעמים רבות דווקא נשים מצליחות וחזקות מתנגדות לשריונים מסיבות מובנות. אך מניסיון וממחקרים בכל העולם, אין כל דרך אחרת לשנות את המספרים ולהגדיל את הנוכחות הנשית במפלגה אלא בתיקון מציאות מעוותת באמצעות שינוי חוקת המפלגה.

נגד – מעיין קרייצמן

הצורך לערב נשים בעמדות הנהגה בחברה שלנו בכללה ובמיוחד בפוליטיקה הוא ברור ומוחלט. בישראל משיעורי ההשתפות נשים בפוליטיקה מהנמוכים בקרב המדינות המפותחות, עם יחס מזערי של 23 חברות כנסת במושב הנוכחי. ההשפעה השלילית של שליטה גברית בדמוקרטיה ובממשל הן נגזרת הרסנית של ההשפעות השליליות של חסור השוויון בחברה שלנו בכללותה – השפעות הפוגעות בכולנו, גברים ונשים כאחד. עד אשר חוסר שוויון בסיסי זה יטופל, ונשים וגברים יאחדו את עוצמתם וישתפו פעולה בצורה מלאה, לא יהיה שלמים מאמצינו ושאיפותינו, טובי כוונות ככל שיהיו, לבנות חברה טובה יותר, אחראית ירוקה ורבת גוונים. לכן, נדרשות פעולה אקטיבית לשבירת המעגל הזה ונקיטת גישה מאוזנת ובריאה יותר.

שינוי תמיד מתחיל בלב, ומתרחב החוצה אל המעגלים הקרובים. אני חושבת שרוב החברים בתנועה הירוקה מרגישים מעומק ליבים את הצורך לקדם שיוויון – אצלם, במשפחותיהם, בחיים האישיים ובסביבות העבודה, במגרש הפוליטי שלהם, ופוליטיקה ובחברה הישראלית. כתנועה פוליטית יש לנו את האחריות להתמודד בצורה אקטיבית עם חוסר שווויון בסביבה הפוליטית שלנו. בדרך זו נוביל באמצעות דוגמא בפעילות הציבורית שלנו ובעשייתנו בממשלה.

מסיבה זו אני מברכת על העומד מאחורי ההצעה לשנות את תקנון התנועה הירוקה כדי להושיב יחדיו אישה וגבר בתפקיד יושב הראש. אולם, למרות הכוונות הטובות, איני משוכנעת שהצעד עצמו מחזיק מים. עבור מפלגה פוליטית המחפשת להיבחר למוסדות השלטון, יש צורך לפעול בצורה טקטית לצד הפעילות האידיאולוגית. לטעמי, הצעה זאת גובה מחיר טקטי על המפלגה, ועונה בצורה בלתי מספקת על הרצון האידיאולוגי לקידום שוויון מגדרי.

אנו צריכים לשקול ברצינות את המשמעות הפנים מפלגתית והחיצונית של הושבת שני מנהיגים במקום אחד. למנהיגות כפולה בראש המפלגה יכולה להיות השפעה כפולה: חיובית ושלילית. בצד החיובי, שני אנשים בראש המפלגה יכולים לחלק את העבודה ביניהם ולהגביר את הפעילות והתפוקה של ההנהגה. הנהגה כפולה יכולה גם להקטין את קבלת ההחלטות מבוססות מניעים אישיים ולהביא את המפלגה לקבלת החלטות מבוססת קונצנזוס. בצד השלילי, צמד מנהיגים שאינם מתפקדים יחדיו יכולה להפוך לאסון ולהשפיע בצורה שלילית על כל ליבת המפלגה.

כלפי חוץ, ההשפעה יותר ברורה. כאשר אנו מתקשרים החוצה, חשוב מאוד שיהיה לנו מסר ברור, ודמות מוכרת שתעביר אותו. דמות זו היא מנהיגת המפלגה, ולא ניתן להפחית בחשיבותה לכך. ארגון מלמטה הוא קריטי להצלחה פוליטית (בייחוד עבור מפלגה הדוגלת בדמוקרטיה, אקטיביזם וקיימות), אך כך גם דמות המנהיג: אדם אחד המגלם את הערכים והחזון של המפלגה ויכול להביא אותם אל הציבור דרך המדיה. מנהיגות כפולה תבלבל ותטשטש את תדמית המפלגה בקמפיינים. בחירה באחד משתי הדמויות הנבחרות כדי להוביל את המפלגה בתקשרות היא מנוגדת לרעיון של הנהגה כפולה. אחרי הכל, תפקיד היו"ר הוא פוליטי וציבורי, ולא פנימי וניהולי. שני מנהיגים, כשאחד מהם עשוי למלא תפקיד משני זה מגוחך.

בהינתן ההשפעות הלא ברורות על פנים המפלגה בעוד שההשפעות החיצוניות הן כנראה שליליות, אני לא ממהרת לתמוך בשינוי המוצע מסיבות פרקטיות. בנוסף, אני חושבת שהצעה זאת אינה תתרום ישירות לשבירת הגבולות הסיסטמטיים הקיימים עבור נשים המנסות להגיע לתפקיד הנהגה במפלגה. כדי להדגים זאת, אסתייע באנלוגיה:

אקולוגים וביולוגים של שימור יודעים שכאשר פונים לטפל בבעיית שימור, הפתרון הטוב ביותר להגנה ולקידום האוכלוסייה הטבעית אינה בהכרח הפעולה האינטואיטיבית או הפשוטה. הכרחי לבחון את כל אורך החיים ההיסטורי של האוכלוסיה כדי לקבוע באיזה שלב האיום התרחש. לדוגמא, הגנה על אוכלוסיית הצבים הבוגרת מציד ומהפרעה של אנשים על החופים יכולה לסייע מעט מאוד להגדלת מספר הפרטים אם השלב הבעייתי בסיפור ההיסטורי שלהם הוא הרעלת הביצים בגלל זיהום או פגיעה כתוצאה מדיג בים.

מחקרים מראים כי כאשר נשים נכנסות למירוץ פוליטי, הן בעלות אותו סיכוי או אף סיכוי סביר יותר לנצח מתמודדים גברים (בהתבסס על מידע מקנדה). אבל, פשוט יש פחות נשים מתמודדות, וקיימת סבירות גבוהה יותר שנשים יעזבו את הפוליטיקה מסיבות שנוות בשלבים מוקדמים יותר של הקריירה. לכן, המיקוד שלנו צריך להיות בקידום ההתמודדות של נשים לכל התפקידים הפוליטיים, ולגרום להם להישאר, ולא להבטיח להם מקום בראש המפלגה תמיד. הבטחת תפקיד לגבר אחד ולאישה אחת יכולה ליצור חוסר תחרותיות משמעותי (בעיקר מצד האישה), ולהביא למינוי מתמודדים שהם פחות מוכשרים או מחוייבים לתפקיד מאשר אם הם היו נדרשים  להתמודד במירוץ תחרותי. המירוץ הכפול להנהגה הוא לכן פחות דמוקרטי, ואינו נדרש מאחר ונשים אינן נמצאות בעמדת נחיתות במירוצים פוליטיים מול הגברים.

אני רוצה להציע גישה שונה לפיה נשים מגוייסות ומעודדות להשתתף בבחירות תחרותיות, לא רק להנהגת המפלגה אלא גם לרשימה לכנסת. אם מנהיגות משותפת תיקבע, ועדיין לא תהיה אישה המעוניינת בתפקיד, מה השגנו בכך ? אנו חייבים להפסיק לראות בנשים רק כ"תומכות" או "שותפות" בפוליטיקה ובהנהגה, ולהבין כי בהינתן התנאים המתאימים, נשים הן מנהיגות מצויינות בזכות עצמן, המסוגלות להשתתף ולזכות בבחירות תחרותיות  שהן חלק בלתי נפרד מהפוליטיקה. הדמוקרטיה שלנו תשרת אותנו טוב יותר אם ייסגר הפער של חוסר הייצוג, אבל אנחנו צריכים למצוא את הדרך המתאימה כדי שזה יקרה.

ועכשיו אתם – בעד או נגד ?

 1. אושרי הילזנרט
  ינואר 3, 2011 ב- 7:44 am

  בעד

 2. נעמה
  ינואר 3, 2011 ב- 10:11 am

  בעד

 3. נחי
  ינואר 3, 2011 ב- 1:01 pm

  נגד. אמנם לא למדתי על המפלגות הירוקות באירופה אבל אני לא מכיר דוגמה לגוף, פוליטי או אחר, שיש לו שני מנהיגים במקביל ושניהם באמת מנהיגים. אני תומך בריצ'רץ' כדי שיהיו נשים בפוליטיקה מכל הסיבות ששניכם מניתם ומקווה מאוד שהראשונה בריצ'רץ' תהיה אישה.

 4. צבי
  ינואר 3, 2011 ב- 4:18 pm

  נמנע – חסר מידע

  יש לי בעיה מסוימת עם המודל של יו"רות משותפת. אני לא אומר שאני נגד, אלא שחסר לי מידע כדי להבין האם ההצעה טובה לתנועה הירוקה. עקרונית, ההנהגה נבחרת כדי להנהיג, והיו"ר נבחר כדי להוביל את ההנהגה. לכן צריך לגשת להצעה כזאת בכובד ראש ולאחר בחינה של המודל במקומות אחרים.

  האם המודל הזה נוסה במפלגות אחרות? אני יודע שבארץ אין למודל הזה תקדים (גם לא במרצ וחד"ש ה"מתקדמות" לכאורה), אבל אולי יש דוגמאות מהעולם. אם כן – צריך לבחון מה היו התוצאות: איך זה עבד? האם זה מתאים למפלגה בהתהוות? האם זה מתאים למפלגה פעילה ונבחרת? אם לא – זאת הצעה יפה מבחינת העיקרון, אבל לא מתאימה למפלגה ריאלית שרוצה להיבחר ולהשפיע.

 5. ינואר 3, 2011 ב- 9:55 pm

  כמו צבי, חסר לי מידע אבל זה נשמע לי כמו טעות. יש לעודד נשים לרוץ, ואולי לשריין 2-3 מקומות בהנהגה, אבל חיה דו ראשית בפוליטיקה הישראלית שגם כך מסתכלת בזלזול על מפלגות "תמהוניות" קטנות ללא הצדקה, זה נשמע כמו כאב ראש שיווקי ולא בונוס.

 6. ינואר 3, 2011 ב- 11:11 pm

  אני אשם בחוסר המידע מאחר ולקחתי על עצמי את האחריות ללמוד את הנושא דרך קרן היינרך בל. בתחילה התחלתי לדבר שם עם בחורה שלא יכלה לתת לי יותר מידי פרטים ורק אמרה כי המודל עובד בצורה כזאת שרוב נושאי העיסוק מתחלקים בינהם וגם חלוקה גאוגרפית. כמו למשל סביבה לגבר וחברה לאישה. צפון לגבר ודרום לאישה. העניין הוא שהאדם היותר מתאים לשאול את השאלות לא היה בארץ בזמן שהתחלתי לחקור את העניין ועכשיו אני נמצא כבר בתהליכי חיפוש עבודה וימי עבודה זמנית במקומות שונים. לא בטוח שאוכל להמשיך לחקור את העניין. אם משהו מכם מוכן לעזור אני אשמח.

 7. רחלי תדהר קנר
  ינואר 6, 2011 ב- 3:01 pm

  למה צריך יושבות ראש משותפת של גבר ואישה, בתנועה הירוקה?
  תסתכלו מסביב, בכל שדה בחיינו מספר הגברים המצליחים, עולה על מספר הנשים המצליחות, וזאת למרות שנשים מהוות מעל 50% מהאוכלוסייה. (כשאני אומרת הצלחה אני מתכוונת להצלחה בעיני האדם עצמו, מה נחשב עבורו או עבורה כהצלחה, כמה מאיתנו עושים באמת את מה שהם רוצים? כמה מאיתנו מצליחות להגשים את עצמן? )
  בזכות 200 שנות פמיניזם הגענו למצב הקיים היום- נשים עובדות, משכילות, מכלכלות, מצליחות, מובילות. הרבה משקי בית מנהלים אורח שוויוני בו האשה והגבר חולקים את משימות הקיום לפי רצונם וכישוריהם ולא לפי דעות מוקדמות וחלוקת תפקידים קדמונית. שחררנו את האשה מהמטבח.
  אבל למרות 200 שנות פמיניזם, עדיין נראה פה ושם חסמים המונעים מהנשים בעולמנו ובארצנו להצליח בחייהן. לעתים חסמים אלו נובעים מהנשים עצמן, אך לעתים קרובות יותר אלו חסמים מובנים במשפחה ובחברה שלנו כפי שהן כיום.
  לדוגמה, חוק המכניס את עלות הטיפול בילדים כהוצאה מוכרת, יעזור לנשים רבות לעבור מהמרחב הפרטי למרחב הציבורי. כשם שהמדינה עוזרת לי בהוצאות של שכירות מקום לעסק שלי, עליה לסבסד לי גם את הוצאות הטיפול- כדי שבאמת ישתלם לי לצאת לעבודה מחוץ לבית. כבר מעל 20 שנה עברו מאז עלה החוק לקריאה ראשונה, וכנסת ישראל הנכבדת עדיין לא הצליחה להעביר אותו.
  עוד נכונה לנו הנשים ולכם האנשים עבודה רבה עד שנגיע ליום המופלא ובו הזכויות תהיינה באמת שוות, והדלתות תפתחנה בפני המינים במידה שווה, והיכולת שלנו, הנשים, להיענות לפתיחת הדלת- תהיה שווה כמו של כלל האנשים.
  התנועה הירוקה חרטה על דגלה שוויון, והתנועה הירוקה דוגלת בעבודה פרלמנטרית וחברתית לקידום מעמד האישה.
  התנועה הירוקה לא צריכה רק לדבר ולחרוט ולנפנף בדגלים. אנחנו כמפלגה, צריכים לעשות, למען יראו וילמדו. אנחנו כמפלגה אקטיביסטית חייבים לפעול במקסימום בולטות לשוויון הזדמנויות בין המינים. עוד לא הגענו לזמנים שבאמת יש תחרות שווה בין גברים ונשים.
  ההחלטה להושיב שני יושבי ראש משני המינים ביחד כדי שינהלו את המפלגה במשותף, לא רק שהיא מצוינת לניהול הפנימי של המפלגה כי היא תתרום לתמהיל מוצלח של איכויות נשיות וגבריות בניהול, אלא היא גם מהווה דוגמה ומופת כלפי חוץ- למען יראו וישתזפו האחרים באורה של קידמה אמיתית.
  לאלו שדואגים איך זה בדיוק יתנהל,ואת מי יראיינו קודם, ומה תהיה חלוקת העבודה- על כל אלו אפשר לדון ולמצוא את התשובות הנכונות שיתנו מינוף למצב המפלגה שלנו כיום. כשיגיעו הימים שנרגיש שהתחרות באמת הוגנת ושווה, אז נכריז בריש גלי על הורדת יושבות הראש המשותפת.

 8. רחלי תדהר קנר
  ינואר 6, 2011 ב- 10:04 pm

  למען הגילוי הנאות:
  הגשתי מומעדות ליושבת ראש התנועה הירוקה.

 1. ינואר 6, 2011 ב- 12:57 pm

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: